Budownictwo – wytyczenie geodezyjne budynku

Budownictwo – wytyczenie geodezyjne budynku

Podstawą prawidłowego i sukcesywnego przeprowadzania wszelkich prac budowlanych jest właściwe wytyczenie geodezyjne punktów charakterystycznych budynku w granicy działki. Za zlecenie wykonania wytyczenia budowlanego odpowiedzialny jest kierownik budowy. Geodeta wyznacza osie główne budynku, (zarówno naziemne jak i podziemne), wyznacza również stałe punkty wysokościowe budynku (czyli tak zwane rapery). Wytyczenie geodezyjne polega na umieszczeniu w gruncie stałych, widocznych i trudnych do usunięcia znaków, które będą potrzebne przez cały okres trwania budowy, a przynajmniej do czasu, gdy doprowadzimy nasz budynek do stanu surowego. Ławy drutowe można czasowo odsunąć (zwinąć) do czasu ukończenia prac ziemnych. Potem w razie potrzeby można je rozwinąć na nowo. Geodeta, który wytycza granice budynku zobowiązany jest ponadto do wykonania odnośnego wpisu w dzienniku budowy oraz do wykonania szkiców wytyczenia i przekazania ich inwestorowi lub kierownikowi budowy. Jednak przygotowanie wstępnych projektów i wytyczenia geodezyjnego to nie jedyne zadania geodety przed rozpoczęciem budowy. Geodeta powinien również stawić się na miejscu wówczas, gdy budowa zostanie już zakończona, po to żeby wykonać inwentaryzację powykonawczą, aby potwierdzić zgodność wybudowanego obiektu ze wstępnym projektem.