Stowarzyszenie nowoczesne budynki

Stowarzyszenie nowoczesne budynki

Współczesne budownictwo cieszy się szerokim zainteresowaniem wśród społeczeństwa polskiego. Na terenie naszego kraju prężnie działa Stowarzyszenie Nowoczesne Budynki. Jego misją jest integracja środowiska budowlanego na potrzeby procesu stanowienia prawa, które w przyszłości będzie owocowało skuteczniejszym wykorzystaniem zachodzących zmian technologicznych przede wszystkim w dziedzinie energooszczędności oraz rozwiązań innowacyjnych przy jednoczesnym zachowaniu zasad zrównoważonego rozwoju. Stowarzyszenie postawiło sobie za zadanie organizacje wsparcia specjalistów z branży budowlanej dla administracji rządowej w procesie ustalania, aktualizacji wymagań technicznych, które poprawią jakość i efektywność tego procesu. Pełni również funkcję integracyjną środowisko i promuje wymianę wiedzy dotyczącej interdyscyplinarnych zagadnień budowlanych i kreuje procedury oraz zalecenia w dziedzinie projektowania oraz ostatecznego procesu budowania domów. Wśród pól zainteresowań stowarzyszenia, które wynikają ze statutu, znajdują się stanowienie prawa, proces budowlany, nowe technologię, jakość budownictwa racjonalizacja użytkowania energii oraz statystyka budownictwa. Sama organizacja powstała w kwietniu 2009 roku i zrzesza przedstawicieli organizacji branżowych, specjalistów firm dostawców materiałów, biur projektowych oraz ekspertów. Prezesem zarządu SNB jest Rafał Finster.