Minimalistyczne tendencje na rynku nieruchomości

Minimalistyczne tendencje na rynku nieruchomości

Wszelkiego rodzaju działania budowlane wykazują odmienne kierunki zainteresowanie oraz tendencje organizacyjne. Do niedawna dominowała wielkość oraz przepych. Wszelkiego rodzaju budynki jednorodzinne musiały charakteryzować się znaczną powierzchnią oraz dużą ilością różnorodnych mebli. To świadczyło o bogactwie danego domu. Było o działanie zupełnie nieracjonalne oraz nieekonomiczne. Posiadanie dużego domu wiązało się ze sporymi kosztami utrzymania takiego domu, a jednocześnie z brakiem pomysłów na zorganizowanie przestrzeni. Równie popularne było dzielenie powierzchni mieszkalnej na szereg odmiennych pokoi. Tendencje podziału stanowiły, do niedawna, podstawowy sposób organizowania przestrzeni obiektu jednorodzinnego. Niemniej jednak sytuacja wykazuje całkowitą odmienność. Nowoczesne domy, to domy połączone. W tym przypadku nastawiamy się raczej na zachowanie tej dużej powierzchni, ale nie poprzez rozbudowywanie wielkości lokalu. Przestrzeń uzyskiwana jest poprzez zlikwidowanie barier pokoi. W nowych obiektach jednorodzinnych nie ma oddzielnych kuchni, ani oddzielnych korytarzy. Wszystkie te pomieszczenia łączą się w jedną i harmonijną całość. Dzięki takiej organizacji miejsca możemy śmiało mówić o zachowaniu sporych wielkości obiektu przy jednoczesnym zminimalizowaniu jego wielkości całkowitej.