Fabryka domów – budownictwo szkieletowe

Fabryka domów – budownictwo szkieletowe

Budownictwo szkieletowe, choć liczy sobie już bez mała dwa wieki, w naszym kraju wciąż postrzegane jest jako nowa metoda stawiania domów. Być może powodem takiego stanu rzeczy jest fakt, iż warunki klimatyczne i naturalne sprzyjały zawsze raczej wykorzystywaniu do budowy kruszyw (kamień, cement, wapno itp.) niż materiałów naturalnych, takich jak drewno. Popularność budowli szkieletowych w Polsce związana jest z rozwinięciem się rynku domów segmentowych i kontenerowych, wykonanych nie tylko z drewna, ale przede wszystkim z metalu i tworzyw syntetycznych. Cała koncepcja we wszystkich przypadkach polega na wcześniejszym przygotowaniu elementów konstrukcyjnych (głównie ściennych, ale też dachowych) oraz montowaniu ich bezpośrednio na placu budowy. Ponieważ domy szkieletowe nie wymagają wcześniejszego wylewania ani posadowienia fundamentów, możliwe jest również prefabrykowanie elementów bezpośrednio przed montażem, na placu budowy. To pozwala łatwiej i sprawniej montować nawet skomplikowane konstrukcje, ponadto nie naraża elementów na zawilgocenie. Jednakże w istocie istnieje kilka możliwości i sposobów konstruowania budowli z wykorzystaniem technik budownictwa szkieletowego. Trudno wskazać, która technika jest jednoznacznie najlepsza, wybór optymalnej metody zależy przede wszystkim od rodzaju materiałów, podłoża i warunków na placu budowy.