Budownictwo – zabezpieczenie budynku na zimę

Budownictwo – zabezpieczenie budynku na zimę

Jeżeli planujemy przerwać budowę na okres sezonu zimowego niezbędne jest odpowiednie zabezpieczenie budynku tak, aby wykonane elementy nie uległy zniszczeniu wskutek niskich temperatur i opadów atmosferycznych. Oprócz zabezpieczania ścian i fundamentów należy zabezpieczyć również otwory okienne i drzwiowe. Warto zwrócić uwagę, aby świeżo wstawione okna rozszczelnić, to znaczy pozostawić na zimę z zastosowaniem tak zwanych „mikrouchyłów”. Dzięki temu zapewnimy naszym murom i pomieszczeniom odpowiednią cyrkulacje powietrza tak, aby wyschły, a wilgoć nie nagromadziła się wewnątrz. W przeciwnym razie ryzykujemy, że skumulowana wilgoć spowoduje wytwarzanie się grzyba w szczelinach i wypełnieniach silikonowych. Jeżeli natomiast nie wstawiliśmy na czas okien ani drzwi (stolarki), trzeba zabezpieczyć otwory deskami, specjalną, grubą folią. Można również zastosować ułożone bez zaprawy materiały budowlane (cegły, pustaki, płyty, bloczki). W okresie zimowym szczególnej dbałości wymagają również wnętrza budynków. Należy w nich zapewnić odpowiednią wentylację oraz stale utrzymywaną temperaturę tak, aby nadmiar technologicznej wilgoci mógł swobodnie wyparować i aby ściany się nie „zaparzyły”. Generalnie należy się starać, aby przed przerwą zimową doprowadzić budynek do stanu surowego na zewnątrz.