Budownictwo – rodzaje i funkcje uszczelnień budowlanych

Budownictwo – rodzaje i funkcje uszczelnień budowlanych

Uszczelnienia budowlane to (przeważnie gumowe) elementy zapobiegające przenikaniu wilgoci oraz zimnego powietrza do środka budynku. Działanie to ma na celu uchronić ściany i fundamenty budowli przed uszkodzeniem. Aby uszczelnianie było skuteczne, należy zastosować uszczelki w każdym miejscu, gdzie elementy budowli pozostają w styczności z powietrzem i narażone są na przenikanie wilgoci czy to w formie bezpośredniej (z opadów atmosferycznych czy też wody spływającej z dachu) ewentualnie ze skraplającej się z powietrza pary wodnej. Należy uszczelniać wszystkie ściany zewnętrzne, stropy poddasza zarówno użytkowego jak i nieużytkowego, zarówno nad piwnicą jak i wentylowanym podpiwniczeniem. Podobnie należy zabezpieczać ościeżnice okienne i drzwiowe, gdyż w szczelinie pomiędzy obramowaniem drzwi a ościeżnicą bywa najczęstszym siedliskiem wilgoci i przeciągów. Znacznie łatwiej i sprawniej jest uszczelniać pomieszczenia przy użyciu pianki poliuretanowej. Aby uszczelnienie było skuteczne, należy umieścić uszczelkę po stronie stropu lub ściany bardziej narażonej na przedostawanie się pary wodnej, natomiast od strony „ciepłej” uszczelnia się ściany paroszczelną folią polietylenową. Istnieją jednak specjalne uszczelki, które nadają się do uszczelniania zarówno strony „ciepłej” jak i „zimnej”. Najbardziej typowe kształty uszczelnień mają w przekroju kształt owalny.