Budownictwo – geodezyjne wytyczenie budynku

Budownictwo – geodezyjne wytyczenie budynku

Zanim przystąpimy do budowy, najpierw należy spełnić pewne warunki formalne, takie jak uzyskanie pozwoleń oraz wytyczenia gruntu przez geodetę. Obowiązek taki należy wypełnić zawsze, gdy planujemy budowę domu jednorodzinnego. Jednak należy zawsze zasięgnąć dokładnej i konkretnej informacji u odnośnego organu administracyjnego i architektoniczno-budowlanego, gdyż może się zdarzyć, że niektóre obiekty, w świetle prawa dotychczas wymagające zaledwie zgłoszenia, nagle zostały objęte obowiązkiem dopełnienia nowych formalności i uzyskania pozwolenia budowlanego. Za wytyczenie punktów charakterystycznych budynku odpowiedzialny jest kierownik budowy, który podejmuje wszystkie prace przygotowawcze biorąc przy tym pod uwagę wszelkie wytyczne wskazane w pozwoleniu na budowę i odpowiednim projektem. Całość musi harmonizować z ogólnym planem zagospodarowania przestrzennego, gdyż projekt budowlany uwzględnia nie tylko obecność istniejących po sąsiedzku budynków, ale też tych, które dopiero czekają na realizację, jednak pozwolenie na ich budowę zostało już wydane. Kierownik budowy zleca zadanie wytyczenia geodezyjnego uprawnionemu geodecie, który będzie uwzględniał granice działek budowlanych. Polega to na umieszczeniu na gruncie stałych i widocznych znaków geodezyjnych, wyznaczających naziemne oraz podziemne osie budynku, a także stałe punkty wysokościowe (czyli rapery) oraz zarysy ław fundamentowych.