Malowana wieś, malowane meble – czyli wizyta na Zalipiu

Malowana wieś, malowane meble – czyli wizyta na Zalipiu